Hoewel SolarComfort de internetpagina's en de daaruit voortkomende informatie zorgvuldig samenstelt, is het altijd mogelijk dat bepaalde informatie niet (meer) juist of actueel is. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat informatie regelmatig kan worden gemuteerd.

De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor activiteiten die worden ondernomen op basis van de op- of via (hieronder zijn begrepen de links naar informatiebronnen van derder) de website beschikbaar gestelde informatie. SolarComfort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige (in)directe schade, op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van het gebruik van deze informatie, of als gevolg van het niet (volledig) beschikbaar zijn van deze informatie foor het niet- of onjuist functioneren van deze website.

SolarComfort behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. SolarComfort adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Hier kunt u onze privacyverklaring vinden:PRIVACYVERKLARING.pdf

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookierecht.nl
Consumentenbond: “
Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “
Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “
Cookies verwijderen
Consumentenbond: “
Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “
A guide to online behavioural advertising””

Wij bespreken graag uw wensen

Bedrijfsnaam
Invalid Input

Telefoon
Vul een telefoonnummer in

Naam*
Vul een naam in

E-mail*
Vul een geldig e-mailadres in

Vraag / opmerking
Invalid Input

Invalid Input

Deel deze pagina Linkedin